European Commission

Komisařka pro rovné příležitosti Helena Dalli pronesla tuto řeč na konferenci „Towards Inclusion (K inkluzi) v Bruselu. Překlad do češtiny: Inclusion Europe.
More
Search
Archives
back-to-top