More
More
More
More
More
More
More
Komisařka Dalli: K inkluzi – jaká je vize deinstitucionalizace a role EU v tomto procesu? Komisařka pro rovné příležitosti Helena Dalli pronesla tuto řeč na konferenci „Towards Inclusion“ (K inkluzi)...
More
Search
Archives
back-to-top