Zemřel Ivo Vykydal, bývalý prezident Inclusion Europe

Ivo Vykydal, who was the president of Inclusion Europe in 2010-2011, has died at the age of 56 years old.

Zemřel Ivo Vykydal, bývalý prezident Inclusion Europe

Ivo Vykydal, který byl prezidentem Inclusion Europe v letech 2010–2011, zemřel ve věku 56 let.

Ivo Vykydal

Ivo Vykydal. Source ivovykydal.webnode.cz

Read this article in English.

Ivo působil jako člen výboru Inclusion Europe po dobu 5 let a také jako generální tajemník, než byl v roce 2008 zvolen prezidentem (s nástupem do funkce 2010).

Během této doby se podílel na takových zásadních aktivitách, jako byl mezinárodní Světový kongres Inclusion International, náš příspěvek k první strategii EU v oblasti zdravotního postižení nebo  zpráva o právech dětí (.pdf) .

Ivo Vykydal v naší výroční zprávě za rok 2009 (.pdf) napsal: „Cílem naší Vize 2020 je posílit kapacitu, kterou evropské společnosti potřebují k tomu, aby úspěšně začlenily všechny lidi způsobem, který odpovídá jejich roli plnohodnotných občanů. Je nutné zajistit, že se naše hodnoty a vize stanou skutečností. To zahrnuje zvyšování povědomí o inkluzivní společnosti, akci v klíčových oblastech našeho zájmu a nezbytný rozvoj naší organizace a hnutí.“

18 years enriching experiences with my son Matej - from Ivo's presentation at 2008 conference

18 let obohacujících zkušeností se synem Matějem – z prezentace na konferenci v roce 2008

Ivo Vykydal působil také jako prezident SPMP ČR (Inclusion Czechia) v letech 2002 až 2011.

Ivo Vykydal speaking at a 2005 conference in Prague, Czechia

Ivo Vykydal hovoří na konferenci v Praze v roce 2005

Politik a odborník na dopravu

Ivo Vykydal byl poslancem českého parlamentu v letech 2002-2006, kde pracoval ve výboru pro evropské záležitosti. Zastával také několik volených funkcí na místní a regionální úrovni.

Naposledy pracoval jako odborník na dopravu ve fondu pro rozvoj dopravní infrastruktury.

Inclusion Europe vyjadřuje upřímnou soustrast rodině Iva Vykydala a přátelům.

Vzpomínky na Ivo Vykydala

Jyrki Pinomaa, prezident Inclusion Europe:

„S velkým zármutkem jsem obdržel zprávu o smrti Iva Vykydala. Moje myšlenky jdou za jeho manželkou Karin a jeho dětmi, které příliš brzy přišly o manžela a otce.

Ivo byl velkým vzorem mnoha mladým otcům dětí s mentálním postižením. Vážím si a oceňuji jeho příspěvek pro naše hnutí, kde je role nás rodičů nepostradatelná a zásadní. Jeho příklad na mě silně zapůsobil a pobídl mě, abych se stal kandidátem do představenstva Inclusion Europe. “

Maureen Piggot, prezidentka Inclusion Europe 2011-2018:

„Zpráva o Ivově předčasné smrti mne zaskočila a zarmoutila. Je to smutný den pro jeho rodinu, zemi a celou „Inclusion“ rodinu, které sloužil na národní, regionální a globální úrovni.

Ivo byl prvním prezidentem v Inclusion Europe z bývalé komunistické země. Jako dynamický, mladý otec a aktivní politik, jehož první dítě mělo komplexní potřeby podpory, vnesl do představenstva energii, šarm a bohaté zkušenosti.

V době jeho působení založila Inclusion Europe v Česku kancelář, která podporovala rozvoj členství ve střední a východní Evropě. Odtamtud zahájila Inclusion Europe úspěšný program propagace nově přijaté Úmluvy o právech osob s postižením.

Ivo vášnivě věřil v inkluzi. Výzvou pro něj bylo přesvědčit lidi mimo obvyklý okruh zdravotního postižení nebo lidských práv. Jako způsob jak to udělat, viděl strategickou a přesvědčivou komunikaci. Byl kreativním a povzbudil nás, abychom pomocí naší fantazie a inovativních marketingových technik prezentovali každodenní situace v příbězích, které ukázaly, jak přirozené je začlenění lidi s mentálním postižením a jejich rodin.

Díky jeho nápadům to bylo snadné. Odešel příliš brzy. “

Maureen Piggot  pracovala vedle Iva jako viceprezidentka a zvolená prezidentka; Maureen vystřídala Iva jako prezidentka, když odstoupil kvůli pracovním tlakům a potřebám své rodiny.

Barbora Uhlířová:

„Ivův vliv na životy lidí s mentálním postižením a jejich rodin v Česku by neměl být podceňován. Byl zásadní a nikdy by se na něj nemělo zapomenout. Nebál se dělat riskantní kroky a nebyl za to vždy odměněn. A byl to skvělý kolega a být s ním byla zábava.“

Barbora Uhlířová pracovala pro Inclusion Europe a SPMP v době, kdy v těchto organizacích Ivo Vykydal působil.

Vzpomínka SPMP ČR.

Ivo Vykydal writes in the Inclusion Europe 2009 annual report

Ivo Vykydal ve výroční zprávě Inclusion Europe 2010

Search
Archives
back-to-top