Deinstitucionalizace

It is well known that "care" institutions of this kind are not suitable for living and represent a danger to the safety of their residents. The causes of the fire now must be investigated properly, and the survivors must get a chance to live in the community.
More
Milan Šveřepa, ředitel Inclusion Europe, napsal článek pro Apolitical, mezinárodní platformu poskytující kvalitní informace pro veřejnou správu. Článek je o deinstitutionalizaci ve vztahu k dětem s postižením, a byl publikován jako součást sérié o raném dětství.
More
Barbora Mikulová žije na severu Čech, v městě s 18 000 obyvatel. Téměř celý svůj život prožila v ústavních zařízeních. Až konečně, Barbora se přestěhovala do vlastního. Zeptali jsme se jí na to, jak se z ústavu dostala a jak se tím její život zlepšil.
More
back-to-top