Zemřel Ivo Vykydal, bývalý prezident Inclusion Europe

Ivo Vykydal, who was the president of Inclusion Europe in 2010-2011, has died at the age of 56 years old.

Zemřel Ivo Vykydal, bývalý prezident Inclusion Europe

Ivo Vykydal, který byl prezidentem Inclusion Europe v letech 2010–2011, zemřel ve věku 56 let.

Ivo Vykydal

Ivo Vykydal. Source ivovykydal.webnode.cz

Read this article in English.

Ivo působil jako člen výboru Inclusion Europe po dobu 5 let a také jako generální tajemník, než byl v roce 2008 zvolen prezidentem (s nástupem do funkce 2010).

Během této doby se podílel na takových zásadních aktivitách, jako byl mezinárodní Světový kongres Inclusion International, náš příspěvek k první strategii EU v oblasti zdravotního postižení nebo  zpráva o právech dětí (.pdf) .

Ivo Vykydal v naší výroční zprávě za rok 2009 (.pdf) napsal: „Cílem naší Vize 2020 je posílit kapacitu, kterou evropské společnosti potřebují k tomu, aby úspěšně začlenily všechny lidi způsobem, který odpovídá jejich roli plnohodnotných občanů. Je nutné zajistit, že se naše hodnoty a vize stanou skutečností. To zahrnuje zvyšování povědomí o inkluzivní společnosti, akci v klíčových oblastech našeho zájmu a nezbytný rozvoj naší organizace a hnutí.“

18 years enriching experiences with my son Matej - from Ivo's presentation at 2008 conference

18 let obohacujících zkušeností se synem Matějem – z prezentace na konferenci v roce 2008

Ivo Vykydal působil také jako prezident SPMP ČR (Inclusion Czechia) v letech 2002 až 2011.

Ivo Vykydal speaking at a 2005 conference in Prague, Czechia

Ivo Vykydal hovoří na konferenci v Praze v roce 2005

Politik a odborník na dopravu

Ivo Vykydal byl poslancem českého parlamentu v letech 2002-2006, kde pracoval ve výboru pro evropské záležitosti. Zastával také několik volených funkcí na místní a regionální úrovni.

Naposledy pracoval jako odborník na dopravu ve fondu pro rozvoj dopravní infrastruktury.

Inclusion Europe vyjadřuje upřímnou soustrast rodině Iva Vykydala a přátelům.

Vzpomínky na Ivo Vykydala

Jyrki Pinomaa, prezident Inclusion Europe:

„S velkým zármutkem jsem obdržel zprávu o smrti Iva Vykydala. Moje myšlenky jdou za jeho manželkou Karin a jeho dětmi, které příliš brzy přišly o manžela a otce.

Ivo byl velkým vzorem mnoha mladým otcům dětí s mentálním postižením. Vážím si a oceňuji jeho příspěvek pro naše hnutí, kde je role nás rodičů nepostradatelná a zásadní. Jeho příklad na mě silně zapůsobil a pobídl mě, abych se stal kandidátem do představenstva Inclusion Europe. “

Maureen Piggot, prezidentka Inclusion Europe 2011-2018:

“Zpráva o Ivově předčasné smrti mne zaskočila a zarmoutila. Je to smutný den pro jeho rodinu, zemi a celou “Inclusion” rodinu, které sloužil na národní, regionální a globální úrovni.

Ivo byl prvním prezidentem v Inclusion Europe z bývalé komunistické země. Jako dynamický, mladý otec a aktivní politik, jehož první dítě mělo komplexní potřeby podpory, vnesl do představenstva energii, šarm a bohaté zkušenosti.

V době jeho působení založila Inclusion Europe v Česku kancelář, která podporovala rozvoj členství ve střední a východní Evropě. Odtamtud zahájila Inclusion Europe úspěšný program propagace nově přijaté Úmluvy o právech osob s postižením.

Ivo vášnivě věřil v inkluzi. Výzvou pro něj bylo přesvědčit lidi mimo obvyklý okruh zdravotního postižení nebo lidských práv. Jako způsob jak to udělat, viděl strategickou a přesvědčivou komunikaci. Byl kreativním a povzbudil nás, abychom pomocí naší fantazie a inovativních marketingových technik prezentovali každodenní situace v příbězích, které ukázaly, jak přirozené je začlenění lidi s mentálním postižením a jejich rodin.

Díky jeho nápadům to bylo snadné. Odešel příliš brzy. “

Maureen Piggot  pracovala vedle Iva jako viceprezidentka a zvolená prezidentka; Maureen vystřídala Iva jako prezidentka, když odstoupil kvůli pracovním tlakům a potřebám své rodiny.

Barbora Uhlířová:

“Ivův vliv na životy lidí s mentálním postižením a jejich rodin v Česku by neměl být podceňován. Byl zásadní a nikdy by se na něj nemělo zapomenout. Nebál se dělat riskantní kroky a nebyl za to vždy odměněn. A byl to skvělý kolega a být s ním byla zábava.“

Barbora Uhlířová pracovala pro Inclusion Europe a SPMP v době, kdy v těchto organizacích Ivo Vykydal působil.

Vzpomínka SPMP ČR.

Ivo Vykydal writes in the Inclusion Europe 2009 annual report

Ivo Vykydal ve výroční zprávě Inclusion Europe 2010

Our work brings the voice of people with intellectual disabilities and their families where decisions about their future are made.

This has always been incredibly important. It is even more so with the Covid pandemic drastic impact on their rights and lives.

Being visible and vocal on issues directly affecting millions of people requires your support. 

Become Inclusion Europe supporter and help us keep doing our work.

 

 

back-to-top